"Københavns Badminton Klub samler elite og bredde i badminton"

Vi bringer et portræt af KBK som Team Copenhagens nye samarbejdsklub på Eliteidrætsakademiet. Vi mødte formand for ungdomsudvalget Kirsten Hede, formand Amalie Ørsted og sportschef Allan Scherfig til en snak om alt fra at skabe et talent- og eliteidrætsmiljø til samtidig at udvikle hele mennesker.

Tekst Amalie Søgaard | Foto Klaus Sletting | November 2017

Københavns Badminton Klub blev stiftet i 1928 for at samle badmintonspillere i alle aldre i glæden ved spillet. Samme vision gør sig stadig gældende hos KBK. Formand for ungdomsudvalget Kirsten Hede fortæller:

”Vi har i bestyrelsen talt længe om, at vi netop gerne vil skabe den klub, der både kan rumme, at vores medlemmer kommer for at hygge sig med kammeraterne og samtidig også en klub, der fokuserer på at udvikle talent hos de københavnske børn og unge”.

KBK som ny samarbejdsklub

Disse tanker blev startskuddet til forandringer i KBK, der med bistand fra Team Copenhagen udarbejdede en udviklingsplan for 2016. Herefter fulgte kontakten til Badminton Danmarks talentudviklingschef Bo Ømosegaard grundet ønsket om talent- og elitetræning i KBK. 

Kirsten: ”Sidste år var vi igennem en klubudviklingsforløb, der lærte os en hel masse. Vi ved nu, at vi har grundlaget for at træne og udvikle talent”.

KBK er i 2017 ny samarbejdsklub på Team Copenhagens Eliteidrætsakademi, hvor KBK varetager morgentræningen for akademieleverne i badminton. Spillerne repræsenterer fem forskellige klubber. Hertil er der i alt otte akademielever, hvoraf fire af spillerne er fra KBK. 

I jeres klubudviklingsforløb fremhæver i et styrket fokus på identitet og udvikling. Har I indfriet jeres mål og forventninger?

Kirsten: ”Uden at det blev fast defineret, var vores målsætning at få en retning på hele klubben ved at afgrænse og prioritere. Vi har jo altid haft som værdigrundlag, at vi samler elite og bredde i badminton, og det er ikke altid en supernem øvelse at gøre”.

Kigger man lidt nærmere på ordene i den vision, kan det udefra fremstå en smule selvmodsigende. Kirsten: ”I forhold til talentudvikling tænker vi på, at især pigerne sagtens kan møde ind som 10-årige uden interesse for konkurrence. Når de så bliver ældre, kan interessen opstå, så det er vigtigt at holde dem i klubben, hvis vi kan spotte, at de har potentiale, og vil være klar til at tage næste skridt mod eliten.”

Omstruktureringer, morgentræning & sportschef

Undervejs i KBKs klubudviklingsforløb er der blevet omstruktureret i bestyrelsen, kommet ny sportschef til og et samarbejde med Team Copenhagen Eliteidrætsakademi.

Amalie: ”Der er allerede blevet gjort et stort arbejde i mange år for at skabe en god talentudvikling og for at skabe en stærk struktur for eliteungdomsarbejde. Det er det, vi ønsker at bygge videre på og få det mere professionaliseret nu, når vi har fået Allan Scherfig som sportschef indover til at kvalificere træningen". 

Det ser ud til, at I efterhånden har fået opbygget et morgentræningsmiljø, der også er ekstra hyggelig med morgenmad. Tiltrækker det? Og gør det, at der kommer flere spillere til morgentræning?

Kirsten: ”Vi oplever god interesse for at deltage i akademitræningerne. Vi er selvfølgelig selektive i forhold til, at alle bidrager til morgentræningen. De får morgenbrød hernede, men mon ikke de kommer, fordi der er andre fine ting i vores akademitilbud.”

På trods af KBKs øgede fokus på talent- og eliteudvikling er der stadig stort fokus på rollemodeller samt ordentlig opførsel og omgangstone uanset, om man er blandt de bedste spillere.

NoZebra.Bricks.ViewModels.TextMultiline

Kirsten Hede Formand for ungdomsudvalget, KBK

Skipped: [ID: 12141, DocTypeAlias: Bricks_Quote02]

The brick type is not recognized as a renderable brick

KBK blodet flyder i årerne

Kirsten: ”Vi tror lidt på, at hvis vi giver dem vores værdier med i blodet hver eneste dag i deres KBK liv, så kan det godt være, at nogle af dem bliver sindssygt dygtige og for en periode ikke skal spille i KBK, fordi de bliver for gode til vores niveau. Vi skal ikke begrænse talenterne, men så når de bliver lidt ældre og har udlevet deres egen karriere, så kommer de forhåbentlig tilbage og bliver en del af det KBK-DNA ved at dele ud og videreformidle egne erfaringer.”

Ambitioner er der nok af i KBK, men de er samtidigt realistiske med, hvor langt ambitionerne og ressourcerne kan række på nuværende tidspunkt. Klubben har omkring 650 medlemmer, hvoraf næsten 400 er børn og unge. Samtidig er KBK en klub i København for de mennesker, der bor i byen, og det har de øje for i klubbens breddetilbud. 

Samarbejdet med Forbundet

Med et styrket fokus på talent- og eliteudvikling af ungdomsspillere, hvordan fungerer samarbejdet så med Forbundet Badminton Danmark?

Allan: ”Jeg har et godt kendskab til både Bo Ømosegaard og de øvrige trænere i Badminton Danmark regi. De er gode sparringspartnere, når der opstår ting i forhold til strukturer, prioriteringer osv. Jeg synes, vi er godt med, hvad angår elitesportskulturen”.

Det handler for KBK om at bygge en elitekultur op, hvor Team Danmark er en fantastisk sparringspartner, da de har hele konceptet liggende tilgængeligt i forvejen. Der arbejdes på at skabe rammerne til det, og de sidste par år er der sket rigtig meget med ny bestyrelse, akademi, sportschef.

Kan I holde til det?

Kirsten: ”Vi arbejder meget, men når der er en vigtig mission, så kan man gå den ekstra mil. Det er vigtigt for os at holde sammen, og det kræver ildsjæle omkring badminton og eliteudviklingen.”

NoZebra.Bricks.ViewModels.TextMultiline

Kirsten Hede Formand for ungdomsudvalget, KBK

Skipped: [ID: 12145, DocTypeAlias: Bricks_Quote02]

The brick type is not recognized as a renderable brick

Udviklingen af dansk talent og elitebadminton starter fra barnsben med en sut i munden

Kirsten: ”Det er jo benhårdt arbejde, hvor vi starter nedefra med børn, der kommer ind med sut i munden sammen med deres søskende eller forældre om søndagen. Dér tages de første spæde skridt. Vi har hele 400 børn og unge, og vi er ved at drukne på den dejlige måde. Vi runder 120 medlemmer i alle aldre, der har søgt ind bare i år siden august måned”.

For at have plads til de mange medlemmere og for at sikre faciliteter til at udvikle talent er de fysiske rammer vigtige for KBK, hvorfor en ny hal er et stort ønske:

Kirsten: ”Vi har søgt om at få ekstra faciliteter til nogen af vores breddehold - det er en vigtig del for at forbedre vores pipeline og ramme for talentudviklingen.”

Amalie: ”Ja, og vi forhandler om godt udstyr og gode bolde, så spillerne føler, at de spiller med det bedste materiale her. Derudover arbejdes der meget med det sociale hele vejen rundt, og det medfører ikke direkte en elitepræstation, men det motiverer i hvert fald de unge til at være knyttet til KBK og deres træning.” 

Badminton er selvsagt det bærende fundament i KBK, men der findes også en masse understøttende tilbud, der fordrer udvikling og talent:

Kirsten: ”Spillerne går fra talentbobler til ungdomstalenter og så til ungdomselite. Jo højere op du kommer, jo flere tilbud åbner der sig undervejs. Vi arbejder med en form for matrix, hvor du som spiller måske får stillet mentalitetstræning og yoga til rådighed, men hvor vi forventer at få noget igen. Det er lidt en "give and take"-tankegang på det”.

Amalie: ”Ja, og her sørges blandt andet for behandlingstilbud, mentaltræning, styrketræning, vejledning i kost og ernæring, skadesforbyggende kurser og fysiologiske screeninger, der udføres, så snart de sluses ind i talentmiljøet”. 

Samarbejdet med Team Copenhagen i fremtiden skal give brugbar udveksling af viden i elitenetværk om mentaltræning og talentudvikling

Amalie: ”Det at være en del af et elitenetværk og elitesatsning i kommunen, føler jeg, er en anerkendelse af det arbejde, der er udført med særligt ungdomsspillerne. Det gør, at man strammer balderne, for det er sjovt at være med."

KBK ser derudover frem til at deltage i inspirations- og netværksmøder for at holde fingeren på pulsen med viden om alt fra skadesforebyggelse til mentaltræning.

Amalie: ”Jeg oplever som deltager på Team Copenhagens mentalitetsudviklingskursus, at det er relevant med tværidrætslig vidensdeling, når der sidder én fra taekwondo, én fra fægtning og én fra svømning; hvor de har helt andre erfaringer i forhold til arbejdet med talentudvikling, forældreopbakning og økonomi.”

I samarbejdet mellem KBK og Team Copenhagen kan vi inspirere hinanden og sammen være med til at flytte elitemiljøet i København og i de enkelte idrætsgrene. 

Rebecca Nymann Marxen

Badmintonspiller

Hvordan er du træner, og hvorfor?

Fokus på mentalitetsudvikling

Niels H. Melsæther Morberg

Fodboldspiller