Nordmand kom med glæde og resultater

Nordmand kom med glæde og resultater

I begyndelsen af september bød nordmanden indenfor i huset i Brønshøj til en spændende snak om, hvad han mener, han kan bidrage med, for at gøre Hovedstadens Svømmeklub til landets stærkeste svømmemiljø. Og det var en fornøjelse at tale med en dybt engageret og særdeles kompetent træner. 

Amalie Mikkelsen

Han troede meget mere på mig, end jeg selv gjorde

Amalie Mikkelsen Svømmer i Hovedstadens Svømmeklub

Af Leif Chr. Mikkelsen | Foto: Klaus Sletting | Oktober 2016

Den, Amalie Mikkelsen, talte om, var Øyvind Røsland, som i august 2014 begyndte som cheftræner i Hovedstadens Svømmeklub.

Her følger interviewet med Øyvind Røsland:

Jeg tror, at det er vigtigt, at man hos de unge talenter lykkes med at få drejet opmærksomheden væk fra slutmålet over mod de enkelte delelementer bag opbygningen af store præstationer. I stedet for at stirre sig blind på en ønsket sluttid, skal interessen rettes mod at forbedre de enkelte delelementer. Og i Amalies situation at tro på, at det kan lade sig gøre og samtidig indstille sig på de mange timer, som i de seneste ti år har bragt Jeanette Ottesen til der, hvor hun er i dag.

Progression

Det er altafgørende, at de unge svømmere reelt tager hånd om de ting, som man selv kan styre. Det holder ikke blot passivt at tage mod besked. Man skal selv ind og committe sig og tage ansvar for det at gennemføre træningens indhold og styring af rutinerne. Dette er for mange talenter en voldsom udfordring, da mange for hurtigt har fokus på slutresultatet i form af en bestemt tid på en distance – og ikke, hvad der skal til for at svømme på den ønskede tid. Denne færdighed kan man bygge op ganske tidligt, men selvsagt skal det ske gradvist. Vi kan som trænere skærpe de unges bevidsthed ved løbende at stille spørgsmål til talenterne. Hvis en svømmer spørger: ”Kan du se på min crawl?”, skal vi genspørge: ”Er det noget specifikt, jeg skal se på?”, så de reflekterer over den aktuelle situation. For de skal være specifikke på hvad, de ønsker feedback på. Siden hen kan træneren følge op ved at spørge: ”Hvor mange tag bruger du på en bane crawl?” ”Det ved jeg ikke.” ”Men det ved jeg: 50 tag.” Herved skabes der et objektivt grundlag for at gå ind i en konkret progression med den videre træning.

Selv for helt unge svømmere er det muligt at arbejde konkret og stimulerende med progression. Når man som junior bruger 30 tag for at tilbagelægge en banelængde i Bellahøj-bassinnet og ser, at Jeanette Ottesen bruger 20, så får man tydeligt øje på et af elementerne, som man løbende skal arbejde med. Og for hvert tag, man reducerer sin egen 50m bane med, oplever man en motiverende sejr. Vel vidende, at der ligger mange timers intenst arbejde i både bassin og styrketræningslokale, og at ansvaret herfor er ens eget. 

Amalie sagde endvidere: ”Efter Øyvind er kommet til, er glæden kommet tilbage. Det har betydet, at jeg er blevet glad for at svømme igen.”

Glæde

På en tur til et af verdens stærkeste svømmemiljøer i Australien oplevede jeg, at der selv ud af verdensklassesvømmere strålede en stærk glæde ved træningen, som jeg ikke i samme grad havde oplevet tidligere. At skabe denne glæde har vi meget fokus på i Hovedstadens Svømmeklub. For at fastholde de unge talenter arbejder vi målrettet med en række principper omkring den daglige træning, så den altid opleves motiverende og ikke slidsom. Der skal være:

  • variation
  • progression
  • kontinuerligt arbejde
  • bevidst oplevelse af vandet.

På et kursus, vi fornylig afholdt i HSK, oplevede jeg ungdomsforskeren Søren Østergaard, som var vildt inspirerende. Han betonede, at for børn og unge var det vigtigt, at de med deres idræt oplever, at:

  • det er sjovt – og jeg lærer noget
  • det sker sammen med andre
  • man bliver set som den, man er.

Især lagde Søren vægt på, at man som træner skal formå at se, hvad det egentlig er, der foregår hos den enkelte under konkurrence og træning – og som virkelig betyder noget. Det er her, at nøglen til at kunne arbejde med den enkelte ligger gemt. På dette områ- de er vi givet lidt for tilbageholdende i dag.

Selv om jeg klart fornemmede, at trænerar- bejdet i HSK er på højt niveau, lyste viljen til kontinuerlig udvikling ud af nordmanden, da han mod slutningen af vores snak satte fin- geren på næste step i klubbens udvikling af sine talenter:

Ambitiøst miljø

I HSK er udøverne udover svømmetrænerne omgivet af fysiske trænere og fysioterapeuter. Med hensyn til mentale kompetencer har vi besluttet, at vi i løbet af efteråret skal have nogle kurser omkring pædagogiske og psy- kologiske emner. Der er heller ingen tvivl om, at vi på dette område skal skærpe os ved at inddrage eksperter i vores faste stab. Kultu- ren indenfor svømning har meget været, at træneren skal kunne alt. Vi er meget tæt på de enkelte svømmere, men skal åbne op for, at mentaltrænere bliver inddraget – også i det daglige arbejde. I dag er der allerede en- kelte svømmere, der på eget initiativ privat går til sportspsykolog. Men vi ønsker at skabe et sammenhængende miljø, så vi bliver nødt til også at have psykologer i staben.

På øverste niveau er alle svømmere nærmest ens forberedte. For deres præstationer er den mentale faktor meget ofte endeligt udslagsgivende. Så at få det bedste ud af vores talentmasse handler om vores evne til at tage afsæt i den enkeltes egenart og særlige potentiale.

”BIN BONG” brød dørklokken ind. Øyvind fik besøg af to unge trænere, som kom til møde om udviklingen i deres træningsgruppe.

Vil du læse flere interviews?