Artiklen er sponseret af Grøndal MultiCenter

Grøndal MultiCenter huser over 100 foreninger bl.a. flere Team Copenhagen eliteklubber såsom Københavns Trampolinklub, Gymnastikforeningen Gefion, Brønshøj Judo Club og Sportsdanserforeningen KAF.

Desuden tilbyder Grøndal MultiCenter træningsmulighed for alle Team Copenhagen Eliteidrætsakademielever i fitnesscentret La Fit til en reduceret pris.

Besøg GMC, Hvidkildevej 64, 2400 København NV

Facebook: facebook.com/groendalmulticenter
Instagram: instagram.com/groendalmulticenter
Hjemmeside: GMC.dk

Besøg Grøndal MultiCenters hjemmeside
"Ønsket om elite indebærer konsekvenser, nødvendige prioriteringer og valg"

"Ønsket om elite indebærer konsekvenser, nødvendige prioriteringer og valg"

Efterhånden er der flere og flere af de klubber, Team Copenhagen samarbejder med, som har valgt at indarbejde sportschefer i deres organisation. Det gælder også Ajax København. På kvindesiden er det Mathias Berg, som med sin store og spændende baggrund varetager opgaven. Bliv inspireret af hans tilgang til arbejdet som sportschef, hvor kulturudvikling er i højsæde. 

Af Leif Chr. Mikkelsen | Foto: Klaus Sletting | April 2017

Da jeg mødtes med Mathias var jeg meget nysgerrig efter at høre, hvad der egentlig er Mathias´ hovedinteresser?

Puha, det er svært at sige. Men jeg har alligevel begivet mig videre i retning af en ph.d. – Når jeg overfor mig selv har forsøgt at forklare, hvad jeg egentlig vil, kommer det altid til at dreje sig om: at arbejde med at udvikle mennesker, processer og systemer. Så mine interesser for pædagogik og læring drejer sig både om arbejdet med at udvikle en finte hos den enkelte spiller, at sparre med den unge træner, så han bliver mere bevidst om sin rolle og muligheder samt hvordan jeg kan bidrage til at skabe et sammenhængende, konsistent og motiverende udviklingsmiljø i Ajax. Det er vildt spændende at se og forstå, hvad det er, der får intentionerne til at give det ønskede resultat. At lære, hvornår det handler om kreativitet og hvornår, det er rammerne, der befordrer.

I forbindelse med, at din nuværende rolle som sportschef for pigernes talentudvikling i moderklubben for Ajax København er blevet udvidet, så den også omfatter det nyoprykkede ligahold, kan du så give et billede af opgaver og ansvar i funktionen? 

Selvom mit ansvar nu er blevet udvidet til også at omfatte det kommende ligahold, så er netop den del heldigvis ikke et ansvar jeg bærer alene. Vi er en lille gruppe bestående af medlemmer af det tidligere selskab og jeg og vi har et godt og tæt samarbejde.

I den snart overståede sæson har jeg gjort meget ud af, at spillere, trænere og forældre har forstået, hvad ønsket om at blive elite indebærer af konsekvenser, nødvendige prioriteringer og valg. Uden denne forståelse er muligheden for at etablere det nødvendige commitment ikke til stede. Og hermed kommer de nødvendige handlinger ikke til at ske.

Jeg har det seneste år arbejdet med spillerne fra U14 og op til 1.divisionsholdet, og sammenhængen har været synlig, da vi på holdet, der rykkede op i ligaen, har haft tre U18-spillere med i en stor del af årets kampe. For U18 har jeg fungeret som assistenttræner, og vi har for også at kunne matche de bedste jyske hold steppet op både med hensyn til kvalitet og kvantitet af træningen. Vi har hele vejen forsøgt at sætte handling bag ønskerne til, hvor vi vil hen.

Samtidig har jeg været meget optaget af, at vi mellem hold og årgange har fået skabt en struktur, så man kan træne både ”op og ned”. Og skabe et trænermiljø, hvor det er uproblematisk at træne med blandede træningsgrupper, så den samlede udvikling i klubben tilgodeses mest muligt. Vi er hermed ofte 3-4 trænere på gulvet samtidig, hvilket både fordrer og skaber et sammenhængende sigte med udviklingen af den enkeltes og holdenes potentialer.

Mange klubber opgraderer i disse år deres elitesatsning med tilknytning af sportschefer. Endnu titler med ganske stor variation af indhold og kvalitet. – Kan du give dit bud på hvilke forudsætninger, der er nødvendige i en sportschefs arbejde?

Da jeg kom til Ajax, var ganske mange nødvendige skridt allerede taget. Trænerne har alle været indstillet på, at jeg kom for at sætte en fælles, samlet retning på alle aktiviteterne. Så i den henseende har jeg været heldig. Ikke at forstå, at der ikke har været ting, hvor vi har set forskelligt på tingene, og hvor min rolle har været at sikre, at sammenhængen i aktiviteterne har været bestemmende for valg af aktiviteter – selv når det har ført til konfrontationer med stærke og hævdvundne traditioner. Ajax er en klub med enormt flotte, sociale kvaliteter, men ønsker vi at komme op i den nationale elite, må vi turde udfordre det bestående og gå mere elitært til opgaven.

For at kunne håndtere sportschefens udfordringer er der både brug for en stærk idrætsfaglig ballast, evnen og modet til at se fremtidens krav og udfordringer samt udholdenhed og disciplin i forhold til at gennemføre det, der er nødvendigt for at nå de satte mål. Hertil hører en konstruktiv og kritisk evaluering af arbejdet og mod til nødvendige justeringer.

Enhver sportschef har sin personlige egenart, potentialer og begrænsninger, og det nytter ikke at tro, at man kan fungere i enhver sammenhæng. Og ved indgåelse af en samarbejdsaftale er det vigtigt, at både klub og sportschef objektivt vurderer sandsynligheden for frugtbart samarbejde. Dette indebærer, at der foregår en nøgtern afstemning af gensidige krav og forventninger, så størstedelen af problemer i princippet er håndteret, før de eventuelt bryder ud i lys lue.

I en del af sportschefstillinger ligger der i dag en masse økonomisk og administrativt arbejde. Men heldigvis er funktionen i Ajax med fokus rettet mod koordinering af langsigtet udvikling og læring, da man erkender, at det for klubben er vejen mod blivende resultater. Og den tilgang stemmer vældig godt med min motivation og interesse omkring håndbold.

Jeg er ikke på fuld tid som sportschef, men det holder mig ikke fra at præge det daglige miljø i den planlagte retning. Det betyder, at jeg forsøger at arbejde koncentreret med kulturudvikling og -ledelse. Trænere i alle led af udviklingskæden skal kende og forstå det kulturelle grundlag for arbejdet i klubben. At bygge en kultur er en opgave, hvor man, når man lykkes, får adækvate handlinger og adfærd, som noget der sker naturligt, fordi de ofte uudtalte værdier bliver indarbejdet som grundlæggende antagelser. Når man for eksempel ser, hvordan en udøver går i styrkerummet, er det tydeligt at se, om vedkommende har en elitær tilgang til træningen. Hun går direkte til de øvelser, der står på dagens program, hvorimod der er andre, der bruger tiden i styrkerummet til at få snakket med de andre, inden de skal op i hallen og træne. Og det samme gør sig gældende, når haltræningen går i gang. Kulturbærerne er bevidste om hvorfor, hvordan og hvad, der skal trænes med for at nå de mål, vi i fællesskab har sat for sæsonen og på længere sigt.

Det kulturelle er noget, der skal arbejdes med i lang tid – ja, altid, så adfærd, vaner og normer vil være konsistente og konsekvente i forhold til de visioner og mål, man sammen er blevet enige om. Og i den sammenhæng er kontinuiteten i træner- og spillergrupperne altafgørende. Selv om det kan være fristende at få tilgang af rækkens bedste venstre back, er jeg hellere fri, hvis jeg fornemmer, at vedkommende aldrig vil kunne passe ind i den kulturelle kontekst.

Fremadrettet står jeg med en stor og spændende udfordring, da jeg nu skal have ansvaret for det samlede udviklingsforløb i Ajax – inklusive ligaholdet. Det vil blandt andet betyde, at jeg ikke regelmæssigt vil ”være med på gulvet”, da jeg kommer til at bruge en del tid på ligaholdet. Men, at ligaholdet er blevet tæt knyttet til det samlede udviklingsarbejde på pigesiden er en kæmpe gevinst. Så der nu kan komme konsistens hele vejen igennem, og en bevidsthed om, ”hvor man kommer fra”. Dette vil samtidig stille krav om, at der i endnu højere grad tænkes i gennemgående træk og kvaliteter hos alle trænere, der knyttes til det samlede forløb. Det er i forlængelse af netop denne strategi, at den kommende cheftræner for ligaholdet Jesper Matthiesen også bliver en del af trænerteamet på U16 årgangen.

Det er snarere undtagelsen end reglen, at nyoprykkere formår at blive i ligaen. Hvordan vil du tackle det problem?

Da jeg kom til Ajax, var klubben allerede inde i en god proces, så i forbindelse med min tilgang som sportschef i moderklubben har vi arbejdet på at udvikle en elite- og talentstrategi, der tydeliggør, at vores talentudvikling ikke er noget, der stopper, når man spiller U18 – ej heller U21. og det er vigtigt at understrege, at strategien er den samme, om vi spiller i ligaen eller 1.division. Vi skal ikke skifte mission hvert år, så kommer vi bare til at stavre arytmisk afsted med spillere, der nemmere mister tilhørsforhold og ståsted. Derfor er det også mit store håb, at de 12 U18-talenter, som vi har, og som rykker op i seniortruppen, gerne alle 12 skulle fortsætte og blive i Ajax i den kommende sæson. De er inde i en god udvikling med 4 haltræninger, 3 styrkepas og 2 løbepas hver uge – godt opdraget og med potentiale, der fortjener en fortsat modning i eller omkring ligatruppen, så spillerne både kan rykkes op og ned uden, at rammerne forandres nævneværdigt. For det tager tid for helt unge at modnes til ligabold, og spillerne modnes ikke med samme hastighed.

Hvor skal Ajax' bedste kvindehold ligge om 5 år?

Vi vil meget gerne etablere os i ligaen! Men vi skal gøre det med udgangspunkt i de forhåndenværende økonomiske rammer og huske hvad der skal være vores kerneprodukt – talenter udviklet eller videreudviklet i Ajax København, suppleret med mere erfarne spillere der kan støtte de unge i deres udvikling og vise dem vejen mod et liv som elitehåndboldspiller. Vi har en forrygende 00-årgang, som virkelig er på vej, og har vi niveauet til at fastholde en position i ligaen, er det fint, men vort primære sigte er at give vore mange østdanske talenter en optimal, sammenhængende udvikling.


Jeg vil under indtryk af de interessante tanker om jeres talentudvikling nok en gang svinge fokus ind på, hvordan du anvender din videregående uddannelse indenfor pædagogik og læring i din sportschef-funktion.

Først og fremmest føler jeg, at jeg er god til at møde det enkelte menneske, hvor det er. Mennesker er forskellige og derfor er det vigtigt, at man erkender dette for, at mødet med mennesker omkring en holdidrætsgren fungerer uhindret og befordrende for samvær og udvikling. Jeg synes, det er sjovt, og er glad for at være i en klub som Ajax, der med sin position på Vesterbro vedkender sine sociale forpligtelser. For eksempel samler de unge gaver ind til jul, som gives til mindre bemidlede familier. - Samtidig er jeg meget nysgerrig og søger hele tiden at tilegne mig nye impulser, som jeg efterfølgende forsøger at bearbejde, så jeg kan bruge dem fremadrettet – både som leder og træner, og jeg byder gerne ind på mange forskellige områder. Det er selvfølgelig klart, at jeg efter så mange år som underviser i både folkeskole og på videregående uddannelser, ikke kan undgå at gøre mig en del didaktiske overvejelser. 

Gennem de seneste 3-4 år har der med kommunale midler været arbejdet en del på at ”få håndbolden tilbage til København”. Hvordan ser du på håndboldens fremtid i hovedstaden?

På elitedelen ser det fornuftigt ud.

I den kommende sæson har vi nu 2 dameligahold, hvilket er et godt signal, om end det sker med diametralt modsat rettede basisforudsætninger. Men som det er lige nu, er der god logik i, at det er os (Ajax), der gerne skulle udvikle U-landsholdsspillerne, mens København Håndbold søger etablerede topspillere – både danske og udenlandske. Denne situation burde være et naturligt argument for samarbejde, da vi ikke kæmper om de samme spillere, og som et optimistisk menneske ser jeg det som et godt udgangspunkt for videreudvikling af kvindehåndbolden i København.

Jeg hører, at man for at genstarte kvindesatsningen i SK Århus skal være sikre på 6 mio. kr. Vi opererer med et væsentlig mindre budget- og er klar over konditionerne. Og når vi har udviklet et talent, som måske er klar til at tage springet som professionel udøver, sender vi glade vedkommende videre ud i livet, hvis vi ikke selv er der, og har midler til at gøre os gældende.

Det er nødvendigt, at når man er i København, som er en fantastisk uddannelsesby, tænker på at skabe muligheden for at vælge både at dyrke eliteidræt og sideløbende tage en ungdoms- eller videregående uddannelse. Organisationer som Team Copenhagen bør her være en central medspiller, så København bliver om end endnu mere attraktiv for de mange talenter og topspillere, som prioriterer at uddanne sig sideløbende.

Når jeg taler med forældre til et talent, der bor i eksempelvis Tune, siger jeg til dem, at det nok ikke er realistisk at bo i Tune og gå på et almindeligt gymnasie der, hvis man ønsker at forfølge ambitionen om elitehåndbold i Ajax. For som tidligere nævnt, træner vores ældste ungdomshold og ligaholdet rigtig meget. Dertil lægges både kampe og ikke mindst rejsetiden. Men man kan bo hjemme i Tune og så vælge at søge ind på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, hvor den enkelte udøver har mulighed for morgentræning, vejledning mm, giver det mulighed for at koble den ekstra håndboldsatsning, en god ungdomsuddannelse og spille i Ajax. Alternativet kunne være at flytte på et håndboldakademi i Jylland – i en alder, hvor man måske egentlig helst blev hjemme et par år endnu.

Derfor har håndbolden i København et potentielt stort opland, hvis uddannelsestilbuddene kan være gode og fleksible. Så er der rigtig mange talenter, der vil kunne vælge ovennævnte kombination. Dette vil også være en god mulighed for de talenter, der først udfolder sig sent.

Vi skal i mange henseender tænke på den samlede struktur og dens indhold, så alle væsentlige aspekter er omfattet, så tilbuddene giver mening – helt fra spillerne er i 8-10 års alderen. I den sammenhæng er det vigtigt, at man undlader for tidligt at være resultatfikserede, da man med alt for tidlig selektions-tragt skaber vilkår og tilstande, hvor alt for mange aldrig får mulighed for at udvikle sig, og hermed får negative oplevelser, som har tidligt frafald som konsekvens. Vi er derfor afhængige af dygtige trænere og ledere, der forstår opgavens kompleksitet, og forstår at skabe en ramme af glæde og udvikling – tilpasset den enkelte.

Vi er på vej med noget betydningsfuldt med Ajax' piger. På det hold, som har spillet sig op i ligaen, går en 2.Ger, der forsat som ligaspiller vil morgentræne tirsdag og torsdag på Eliteidrætsakademiet. Her vil U16-piger, som går i 1G, se, hvordan hun har truffet de valg, der ligger bag hendes udvikling, og få lov til på nært hold at være en del af det samlede udviklingsmiljø. Her træner spillere, der allerede har fået debut på ungdomslandsholdet eller i håndboldligaen og viser vejen i den daglige træning. Viser, at det godt kan lade sig gøre at komme til tops, hvis man træffer de valg, der kan give en balance og glæde i tilværelsen.

Bliv inspireret af andre trænere