ANSØGNING TIL TEAM COPENHAGEN ELITEIDRÆTSAKADEMI ER ÅBEN

Optagelseskriterier og ansøgningsproces

Optagelse på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi sker det på baggrund af en helhedsvurdering, hvor vi tager stilling til en række informationer og træffer en beslutning på baggrund heraf. Nogle af informationerne giver du os i din ansøgning, og andre indhenter Team Copenhagen selv, fx ved at tale med klubtrænere, lands- eller regionstrænere eller lignende personer.

Når vi vurderer din ansøgning kigger vi på følgende:

  •          Om du opfylder de vejledende optagelseskriterier (se længere nede på siden)
  •          Din ansøgning som du har sendt ind til os.
  •          Input fra trænere, forbund eller andre relevante personer og organisationer (dem indhenter vi selv)

Det er vigtigt at understrege, at du ikke er sikret optagelse selvom du opfylder de vejledende optagelseskriterier. Optagelse sker på baggrund af en helhedsvurdering.

Når vi har vurderet din ansøgning, modtager du svar på mail hvorvidt du er optaget eller ej.

Her finder du Team Copenhagen Eliteidrætsakademis vejledende optagelseskriterier

Atletik 

Som guideline anvendes DAFs objektiv krav eller niveau umiddelbart under. 

Du må gerne vedlægge kort trænerudtalelse i ansøgning.

Badminton 

Ingen specifikke kriterier, men følgende vurderingsparametre anvendes:

Træningsparathedgenerel refleksion over egen indsats og udvikling og udviklingspotentiale. 

Samtale med spiller og træner. 

Bordtennis 

- Træningsparathed (nuværende træningsmængde sammenholdt med forventet træningsmængde efter optagelse)

- Generel refleksion ift. indsats, dedikation, udvikling og målsætning

- Trin 4 på BTDK's færdighedstrappe med særligt fokus på grundteknik og mentalitet

Ved tvivl samtale med kandidat og træner.

 

Cykling (styrketræning) 

Intet krav – men kræver en samtale med morgentræner 

Fodbold 

Drenge – divisionsfodbold 

Piger – ØST niveau 

Fægtning 

Bruttolandshold 

Håndbold 

Ingen fastlagte kriterier. Send gerne anbefaling fra træner. Ved tvivl vil ansøger inviteres til samtale. 

Kunstskøjteløb 

Ingen fastlagte kriterierSend gerne anbefaling fra trænerVed tvivl vil ansøger inviteres til samtale. 

 

 

Taekwondo 

Du skal være konkurrenceudøvere i KAMP, og være tilknyttet et udviklingscenter under D.Ta.F 

"Ved evt. samtale er det vigtigt at udøveren fremstår selvstændig og selv taler sin sag, uanset ambitionsniveau, og skulle gerne kunne fortælle lidt om hvad forventninger, og hvad han/hun vil kunne bidrage med til vores miljø."

Andre sportsgrene

Ingen fastlagte kriterierVed tvivl om niveauet, vil ansøger inviteres til samtale. Yderligere referencer indhentes hvis nødvendigt. Hvis du er i tvivl om du har tilstrækkeligt højt sportsligt niveau, så tag kontakt til os. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT VI KUN OPTAGER UDØVERE FRA DIF-ORGANISEREDE SPORTSGRENE. SPØRG DIN TRÆNER, ELLER RING TIL OS, HVIS DU ER I TVIVL OM DIN SPORTSGREN ER DET.

Få overblik over vigtige datoer i ansøgningsprocessen her i tidslinjen

"Hej! Jeg hedder Tenna, og jeg har ansvaret for Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig."
Tenna Bjerregaard Terney Uddannelseskonsulent