Se eller gense Informationsaftenen afholdt d. 7.01.2021

Hvad er Team Copenhagen Eliteidrætsakademi?

Formålet med Team Copenhagen Eliteidrætsakademi er at skabe de bedst mulige rammer for talentudviklingen i København. Det gør vi ved at:

1/ Støtte eliteidrætsklubber i at etablere kvalitative morgentræningsmiljøer og derigennem skabe forbedret træningskultur.

2/ Sikre idrætstalenter en sammenhængende tilværelse, hvor idrætten går hånd i hånd med uddannelse. Det sker via et samarbejde mellem københavnske uddannelsesinstitutioner, københavnske idrætsklubber og eliteidrætsfonden Team Copenhagen.

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi er en mulighed for dig, der er god til din idræt. Her bliver din træning en integreret del af din skolegang.

Det betyder, at du f.eks. har skemafri hver tirsdag og torsdag indtil kl. 09.45, hvor du skal deltage i den morgentræning, som tilbydes af de eliteklubber, vi samarbejder med. Du kan vælge mellem 11 sportsspecifikke morgentræningstilbud og et generelt morgentræningstilbud.

Som elev på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi er du stadig almindelig studerende; forskellen er, at akademiet samarbejder med din uddannelsesinstitution om at få din dagligdag som eliteidrætsudøver til at hænge sammen.

 

 

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi udbyder følgende idrætsgrene

Mere end bare morgentræning

Foruden morgentræning vil du som elev på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi også møde indhold og undervisning, der har til hensigt at klæde dig bedre på til livet som eliteidrætsudøver. 

  • Fysiologisk screening
  • Basal sportsernæring
  • Life Skills/ Sportspsykologiske morgenmøder
  • Life Skills møde for resursepersoner
  • Idrætsskader – forebyggelse og behandling 
  • Spil til stregen / viden om spil, gambling og ludomani i sport 
  • Identitetsarbejde og transitioner

 

 

Sådan bliver du en del af Eliteidrætsakademiet

Ønsker du, at blive en del af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi, skal du være idrætsudøver på betragteligt højt plan. Akademiet vil i samarbejde med de tilknyttede klubber vurdere, om du er sportsligt kvalificeret.
Herefter skal du, på normal vis, søge om optagelse på en af de tilknyttede ungdomsuddannelser.

 

Læs mere om optagelsesproceduren

Din motivation og talent er afgørende - ikke dine forældres økonomi

Ansvarlighed er en af Team Copenhagens bærende værdier - og Team Copenhagen skal understøtte den københavnske eliteidræt på en social- og samfundsansvarlig måde. I Team Copenhagen har vi en klar holdning om, at København skal være en by, hvor der er lige muligheder og lige adgang til sportslig udvikling og udfoldelse for idrætstalenter. Det skal være din motivation og dit talent, og ikke din økonomi, der er afgørende for, om du kan blive en del af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. Derfor er det gratis at være elev på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. Du får både morgentræninger, kurser og tøjpakke uden egenbetaling.

Optagelseskriterier

Team Copenhagen Eliteidrætsakademis vejledende kriterier for sportslig godkendelse i de forskellige idrætsgrene der udbydes. 

En sportslig godkendelse fra Team Copenhagen gives typisk til en udøver, der ikke kan opfylde kravene til en sportslig godkendelse fra Team Danmark, men som har lige så høje ambitioner, som er motiveret og fokuseret på at nå det højeste niveau inden for den pågældende sportsgren. 

Nedenfor ses vores idrætsgrene og optagelseskriterier, i det omfang at de enkelte idrætsgrenes morgentræningsmiljøer har formuleret dem. 

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi IDRÆTTER og kriterier for sportslig godkendelse 

En sportslig godkendelse fra Team Copenhagen gives typisk til en udøver der ikke kan opfylde kravene til en sportslig godkendelse fra Team Danmark, men som har lige så høje ambitioner, som er motiveret og fokuseret på at nå det højeste niveau inden for sporten. 

Nedenfor ses vores idrætsgrene og optagelseskriterier. 

Atletik 

Som guideline anvendes DAFs objektiv krav - se dem her - eller niveau umiddelbart under 

Gerne kort trænerudtalelse 

Badminton 

Ingen specifikke kriterier men følgende vurderingsparametre anvendes. 

Træningsparathedgenerel refleksion over egen indsats og udvikling og udviklingspotentiale. 

Samtale med spiller og træner 

Bordtennis 

Ingen fastlagte kriterier. Send gerne anbefaling fra træner. Ved tvivl vil ansøger inviteres til samtale. 

Cykling (styrketræning) 

Intet krav – men kræver en samtale med morgentræner 

Fodbold 

Drenge – divisions fodbold 

Piger – ØST niveau 

Fægtning 

Bruttolandshold 

Håndbold 

Ingen fastlagte kriterier. Send gerne anbefaling fra træner. Ved tvivl vil ansøger inviteres til samtale. 

Kunstskøjteløb 

Ingen fastlagte kriterierSend gerne anbefaling fra trænerVed tvivl vil ansøger inviteres til samtale. 

Roning 

Tæt på landsholdsniveau i egen aldersklasse, 

Gerne en anbefaling fra vedkommendes træner 

Taekwondo 

konkurrence udøvere i KAMP, og være tilknyttet et udviklingscenter under D.Ta.F 

Ved evt. samtale er det vigtigt at udøveren fremstår selvstændig og selv taler sin sag, uanset ambitionsniveau, og skulle gerne kunne fortælle lidt om hvad forventninger, og hvad han/hun vil kunne bidrage med til vores miljø. 

… andet… 

Ingen fastlagte kriterierVed tvivl om niveauet, vil ansøger inviteres til samtale. Yderligere referencer indhentes hvis nødvendigt. 

"Har du spørgsmål om Eliteidrætsakademiet? Tag endelig kontakt til mig."
Anders Tranberg Andreasen Uddannelseskonsulent