Optagelse på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi

Ansøgning til Team Copenhagen Eliteidrætsakademi er åben

Der er ansøgningsfrist til skoleåret 2022/2023 den 23. januar 2022. Ansøgningen åbnes 1. november 2021.


Ansøgningen indeholder to elementer:

1. Ansøgning om sportslig godkendelse hos Team Copenhagen

Først ansøger du om sportslig godkendelse på baggrund af dit sportslige niveau. Dette gør du ved at udfylde ansøgningsskemaet, der bliver tilgængeligt på denne side 1. november 2021. 

Efter ansøgningsfristen den 23. januar 2022 modtager du en kvittering for modtagelsen. Ansøgningerne bliver herefter sorteret og behandlet. 

Ansøgere skal være indstillet på at deltage i en prøvetræning. Prøvetræningerne ligger i uge 4 og 5.

Du skal være indstillet på at blive ringet op, enten af Team Copenhagen eller af trænere fra det morgentræningsmiljø, du søger om at blive en del af. 

Når alle ansøgninger er behandlet, modtager du et brev, hvor der står om du sportsligt godkendt og dermed optaget på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi eller ej.

 

2. Ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse

Dernæst skal du ansøge om optagelse på en af de følgende uddannelsesinstitutioner, der er tilknyttet Team Copenhagen Eliteidrætsakademi:

  •          Niels Brock Handelsgymnasium
  •          Gefion Gymnasium
  •          Københavns Åbne Gymnasium
  •          Ø10
  •          Niels Steensens Gymnasium
  •          KVUC
  •          Ørestads Gymnasium

Det gør du via optagelse.dk. Her er ansøgningsfristen den 1. marts 2022.

DET ER VIGTIGT AT UNDERSTREGE:

1. At du skal ansøge en af skolerne som FØRSTE PRIORITET

2. At være opmærksom på, de uddannelsesinstitutioner vi samarbejder med ikke nødvendigvis er indrettet på samme måde, i forhold til det at være Team Copenhagen-elev. Derfor er det vigtigt at du læser og forstår hvordan setuppet er på de forskellige uddannelsesinstitutioner, så du kan finde frem til, hvad der er den rigtige løsning for netop dig.

Optagelseskriterier

Team Copenhagen Eliteidrætsakademis vejledende kriterier for sportslig godkendelse i de forskellige idrætsgrene der udbydes. 

En sportslig godkendelse fra Team Copenhagen gives typisk til en udøver, der ikke kan opfylde kravene til en sportslig godkendelse fra Team Danmark, men som har lige så høje ambitioner, som er motiveret og fokuseret på at nå det højeste niveau inden for den pågældende sportsgren. 

Nedenfor ses vores idrætsgrene og optagelseskriterier, i det omfang at de enkelte idrætsgrenes morgentræningsmiljøer har formuleret dem. 

Team Copenhagen Eliteidrætsakademi IDRÆTTER og kriterier for sportslig godkendelse 

En sportslig godkendelse fra Team Copenhagen gives typisk til en udøver der ikke kan opfylde kravene til en sportslig godkendelse fra Team Danmark, men som har lige så høje ambitioner, som er motiveret og fokuseret på at nå det højeste niveau inden for sporten. 

Nedenfor ses vores idrætsgrene og optagelseskriterier. 

Atletik 

Som guideline anvendes DAFs objektiv krav - se dem her - eller niveau umiddelbart under 

Gerne kort trænerudtalelse 

Badminton 

Ingen specifikke kriterier men følgende vurderingsparametre anvendes. 

Træningsparathedgenerel refleksion over egen indsats og udvikling og udviklingspotentiale. 

Samtale med spiller og træner 

Bordtennis 

Ingen fastlagte kriterier. Send gerne anbefaling fra træner. Ved tvivl vil ansøger inviteres til samtale. 

Cykling (styrketræning) 

Intet krav – men kræver en samtale med morgentræner 

Fodbold 

Drenge – divisions fodbold 

Piger – ØST niveau 

Fægtning 

Bruttolandshold 

Håndbold 

Ingen fastlagte kriterier. Send gerne anbefaling fra træner. Ved tvivl vil ansøger inviteres til samtale. 

Kunstskøjteløb 

Ingen fastlagte kriterierSend gerne anbefaling fra trænerVed tvivl vil ansøger inviteres til samtale. 

 

 

Taekwondo 

konkurrenceudøvere i KAMP, og være tilknyttet et udviklingscenter under D.Ta.F 

Ved evt. samtale er det vigtigt at udøveren fremstår selvstændig og selv taler sin sag, uanset ambitionsniveau, og skulle gerne kunne fortælle lidt om hvad forventninger, og hvad han/hun vil kunne bidrage med til vores miljø. 

Andre sportsgrene

Ingen fastlagte kriterierVed tvivl om niveauet, vil ansøger inviteres til samtale. Yderligere referencer indhentes hvis nødvendigt. Hvis du er i tvivl om du har tilstrækkeligt højt sportsligt, så tag kontakt til os.
"Har du spørgsmål om Eliteidrætsakademiet? Tag endelig kontakt til mig."
Anders Tranberg Andreasen Uddannelseskonsulent