Udvikling af eliteidrætten i København gennem klubberne

Udvikling af eliteidrætten i København gennem klubberne

Team Copenhagen arbejder med at udvikle eliteidrætten i København i samarbejde med de københavnske eliteidrætsklubber. Det sker gennem økonomisk støtte, rådgivning, uddannelser, kurser og netværk.

I 2020 uddeles der støtte på følgende tidspunkter

3. marts (ansøgningsfrist den 15. januar)
9. juni (ansøgningsfrist den 15. april)
1. december (ansøgningsfrist den 7. oktober)

Støttekonceptet

En række betingelser skal være opfyldt, før en klub kan modtage støtte fra Team Copenhagen

Læs mere om støttekonceptet

Ansøg om støtte

Vi anbefaler, at du kontakter sekretariatet, før du udarbejder ansøgningen, så vi tidligt i forløbet
skaber en god og konstruktiv kontakt.

Ansøgningsskema og vejledning

Udvikling og rådgivning

Læs om jeres muligheder

Støttemodtagere

Team Copenhagen uddeler støtte tre gange årligt i forbindelse med bestyrelsesmøder.

Støttemodtagere siden 2004

Rådgivning

Hos Team Copenhagen møder I som klub fire konsulenter med hver deres kompetencer, som I kan søge rådgivning hos.

Det drejer sig om konsulenter inden for følgende områder:

  • Eliteidræt og klubudvikling
  • Uddannelse og eliteidræt
  • Marketing
  • Kommunikation 

 

Læs mere

Team Copenhagens kurser og uddannelse

Er I som klub en del af Team Copenhagens støttekoncept, har I mulighed for at deltage i kurser og uddannelser, som har til hensigt at udvikle jer som eliteidrætsklub. Vi er altid lydhøre, hvis du har ønsker til kommende kurser.

Klubuddannelse

Læs mere

Skadesbehandling

Team Copenhagen samarbejder med Sportsfyssen, privatklinik for fysioterapi og træning, og Team Danmark i forhold skadesbehandling. 

Læs mere om mulighederne

Samarbejdsklubber

Team Copenhagen samarbejder med en række københavnske eliteklubber omkring deres talentarbejde og udvikling. 

 

Selvom I ikke er en samarbejdsklub, er I meget velkomne til at kontakte os. Vi er altid åbne for at indgå dialog omkring et muligt samarbejde. 

 

Vil I vide mere om hvordan Team Copenhagens samarbejde med klubberne fungerer, kan I læse mere på siderne om Team Copenhagens Støttekoncept

 

Oversigt med de københavnske samarbejdsklubber
"Vi hører gerne fra dig, hvis du har spørgsmål til Team Copenhagens støttekoncept."
Jeppe Haugaard, idrætskonsulent Idrætskonsulent