Team Copenhagens støttekoncept

Team Copenhagens støttekoncept

Team Copenhagen arbejder med at udvikle eliteidrætten i København gennem samarbejde med en række københavnske eliteklubber. Læs om mulighederne for samarbejde nedenfor

I 2021 uddeles der støtte på følgende tidspunkter

10. marts (ansøgningsfrist den 15. januar)
9. juni (ansøgningsfrist den 15. april)
15. december (ansøgningsfrist den 15. oktober)

Om støttekonceptet

En række betingelser skal være opfyldt, før en klub kan modtage støtte fra Team Copenhagen

Læs mere om støttekonceptet

Ansøg om støtte

Vi anbefaler, at du kontakter sekretariatet, før du udarbejder ansøgningen, så vi tidligt i forløbet
skaber en god og konstruktiv kontakt.

Ansøgningsskema og vejledning

Udvikling og rådgivning

Har du brug for faglig sparring eller rådgivning om enten kommunikation, marketing, klubudvikling eller uddannelse? Tag kontakt til en af Team Copenhagens konsulenter

Få kontaktoplysninger her

Støttemodtagere

Team Copenhagen uddeler støtte tre gange årligt i forbindelse med bestyrelsesmøder.

Støttemodtagere siden 2004