48. støttetildeling (3. marts)

  • 136.500 kr. til Copenhagen Beachvolley
  • 185.000 kr. til Fægteklubben Trekanten
  • 103.000 kr. til Københavns BMX Klub
  • 115.000 kr. til Sportsdanserforeningen KAF

49. støttetildeling (6. juni)

1. 165.000 kr. til ABC Cykling 
2. 200.000 kr. til Ajax København 
3. 110.000 kr. til Amager Volleyball Klub 
4. 100.000 kr. til Dansk Bjerg- og Klatreklub 
5. 129.000 kr. til Hovedstadens Svømmeklub 
6. 144.000 kr. til Judo Copenhagen 
7. 160.000 kr. til Nørrebro Taekwondo Klub 
8. 100.000 kr. til Skøjteklub København 

50. støttetildeling (1. december)

1. 130.000 kr. til B.93
2. 100.000 kr. til Copenhagen Floorball Club
3. 130.000 kr. til CPH Bordtennis
4. 130.000 kr. til Dansk Mountainbike Klub
5. 110.000 kr. til Gymnastikforeningen Gefion
6. 125.000 kr. til KIF Elite
7. 180.000 kr. til Københavns Badminton Klub
8. 150.000 kr. til Sparta
9. 100.000 kr. til KTK 86
10.100.000 kr. til tværgående datafokuseret fysiologisk projekt