Bestyrelsesmøder i 2010

2. marts 2010

Bilag: Dagsorden
Bilag 4: Kommercielle aktiviteter
Bilag 5: Støttetildelinger – 18. ansøgningsrunde
Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag10. juni 2010

Bilag: Dagsorden
Bilag 3: Økonomisk status
Bilag 4: Kommercielle aktiviteter
Bilag 5: Støttetildelinger – 19. ansøgningsrunde
Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag
Bilag 6: Status på Team Copenhagens støttekoncept
Bilag 6.1 : Team Copenhagens støttekoncept
Bilag 7: Evaluering af Københavns Kommunes samarbejdskontrakt med Team Danmark 

 
7. december 2010

Bilag: Godkendelse af referat fra den 10. juni 2010 (underskrives)
Bilag: Dagsorden
Bilag 3: Handlingsplan 2011 for Team Copenhagen
Bilag 4: Budget
Bilag 4.1: Økonomisk status
Bilag 4.2: Budget 2011
Bilag 5: Kommercielle aktiviteter
Bilag 6: Støttetildelinger
Bilag 7: Analyse af holdidrættens sportslige udvikling i København (lukket punkt)
Bilag 7.1 Støtte fra Team Copenhagen
Bilag 9.2: Orientering om forlængelse af samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Københavns Kommune