Bestyrelsesmøder i 2018

 

20. marts 2018

Dagsorden
Bilag 2: Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 4. december 2017
Bilag 3.1: Årsrapport 2017
Bilag 3.2: Revisionsprotokollat til årsrapport 2017
Bilag 3.3: Årsberetning Forord
Bilag 4: Kommercielle aktiviteter
Bilag 5: Støttetildelinger 
Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag
Bilag 6: Team Copenhagens strategiske overvejelser vedrørende etablering af centralt NEC i København

Referat fra mødet den 20. marts 2018

 

18. juni 2018

Dagsorden
Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde den 20. marts 2018
Bilag 2.1: Forsikringer - juni 2018
Bilag 4: Indstilling om støttetildelinger
Bilag 4.1: Tilsagn og afslag
Bilag 5: Økonomisk status 31. maj 2018
Bilag 6: Kommercielle aktiviteter
Bilag 7: Konsekvenser af Persondataforordningen
Bilag 8: TALENT-DK analyse

Referat fra mødet den 18. juni 2018

 

4. december 2018

Bilag 1: Dagsorden
Bilag 2: Beslutningsreferat fra Team Copenhagen bestyrelsesmøde den 18. juni 2018
Bilag 3: Handlingsplan 2019
Bilag 3: Handlingsplan 2019 (opdateret version)
Bilag 4.1: Økonomisk status pr. 31. oktober 2018
Bilag 4.2: Budget 2019
Bilag 4.2: Budget 2019 - revideret efter bestyrelsesmøde 4.12.2018
Bilag 4.3: Tilskudsaftale ved driftstilskud
Bilag 4.3: Tilskudsaftale ved driftstilskud (opdateret version)
Bilag 5.1: Status på kommercielle aktiviteter - december 2018
Bilag 5.2: Seminarevaluering
Bilag 6: Støttetildelinger
Bilag 6.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag
Bilag 7.1: Udkast til forordet til Team Copenhagens årsberetning 2018
Bilag 7.2: Redaktionel plan for Team Copenhagens årsberetning 2018

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. december 2018