Franciska Rosenkilde Formand Kultur- og Fritidsudvalget