Fordelingsregler for idræts- og fritidsfaciliteter i Københavns Kommune

Kommunaliseringen af idrætsanlæggene i København har betydet, at facilitetsfordelingen fremover samles under Folkeoplysningsudvalget. Fremover skal der ansøges om alle faciliteter hos Fritid & Idræt.
Den enkelte forening har ikke nødvendigvis længere ret til at få samme tid og facilitet året efter, heller ikke selvom foreningen ikke har misligholdt sin tid. Det er desuden et krav, at foreninger,
der har træningstid i Københavns Kommune, skal være godkendt som folkeoplysende foreninger. Sådan er kravene i Folkeoplysningsloven, som er udgangspunktet for Københavns Kommunes
fordelingsregler.


Det tidligere Halfordelingsudvalg under KI, vil fortsat spille en central rolle som rådgiver i forbindelse med fordeling af stævne- og turneringstid i idrætshallerne.
Årsagen til fordelingsreglerne er, at søgningen efter faciliteter er større end udbuddet. Særligt de fire første hverdagsaftener er der stor efterspørgsel efter skolernes gymnastiksale og idrætshallerne.

Prioriteringer for facilitetsfordelingen

Denne vejledning vedrører al den facilitetstid Københavns Kommune stiller vederlagsfrit til rådighed for foreningerne. Den omfatter altså de københavnske idrætshaller, svømmehaller og
udendørsanlæg. Hertil kommer tiden til folkeoplysende foreninger i skolerne, kulturhusene samt de facilitetstimer Københavns Kommune køber i f.eks. DGI-byen, Idrætsfabrikken og statens lokaler.
Udgangspunktet for vejledningen til fordelingen af idræts- og fritidsfaciliteter er
Folkeoplysningsloven, tidligere beslutninger på området i Borgerrepræsentationen og
fordelingsprincipperne i KI. Prioriteringsrækkefølgen er følgende:

1. Aktiviteter/undervisning af handicappede
2. Aktiviteter for børn og unge under 19 år
3. Aktiviteter for unge mellem 19-25 år
4. Folkeoplysende voksenundervisning m.v.
5. Eliteidræt i henhold til rammerne udstukket i samarbejde med Team Copenhagen
6. Aktiviteter for voksne i foreninger med børn og unge
7. Aktiviteter for voksne

Børn og unge er den højst prioriterede gruppe, hvorfor sigtet er at fastholde ”primetime”. Primetime er tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 20.00 på hverdage. Timerne her er primært rettet mod børne- og ungeaktiviteter.

Børn og unge er den højst prioriterede gruppe, hvorfor sigtet er at fastholde ”primetime”. Primetime er tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 20.00 på hverdage. Timerne her er primært rettet mod børne- og ungeaktiviteter.