Lån af lokaler og faciliteter

Foreninger og aftenskoler kan under visse betingelser ansøge om tider - blandt andet i kulturhuse, på idrætsanlæg og på skoler.

Læs mere her

Retningslinjer og lovgrundlag

Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune angiver i afsnit 5 under hvilke vilkår, der kan lånes idrætsfaciliteter - herunder også hvordan ansøgerne prioriteres.

Læs mere her