Vedtægter og forretningsorden

Team Copenhagens vedtægter danner den formelle ramme om organisationen.