Nyt tiltag: Fælles og tværgående genoptræningstræningsmiljø for mellem- og langtidsskadede elever på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi

Team Copenhagen, Ajax København Sportsgymnasium (AKS) og Fit&Sund Brønshøj har indgået aftale om at etablere et fælles genoptræningsmiljø for mellem- og langtidsskadede udøvere på tværs af alle idrætsgrene. Tilbuddet gælder alle udøvere under Team Copenhagen Eliteidrætsakademi og sportselever fra Ajax København Sportsgymnasium (AKS).

Det fælles genoptræningsmiljø er målrettet de udøvere, der ikke kan deltage i den normale morgentræning grundet skader. Hvis udøveren er helt udelukket fra egen træning, anbefales det, at udøveren deltager både tirsdag og torsdag. Kan udøveren delvist deltage i egen træning, så anbefales det, at udøveren deltager i det fælles genoptræningsmiljø en gang om ugen.

»Det overordnede formål med det fælles genoptræningsmiljø er, at sikre udøverne hurtigst muligt kan genoptage deres primære idræt. Derudover håber vi, at det kan bidrage til, at udøverne ikke stopper i deres idræt som følge af et langstrakt skadesforløb. Det er vores forventning og forhåbning, at et fælles genoptræningsmiljø for mellem- og langtidsskadede vil skabe sammenhold og kontinuitet i en ellers svær fase for skadede udøvere,« siger uddannelseskonsulent i Team Copenhagen Anders Tranberg Andreasen.

Sådan foregår det

De ugentlige genoptræningssessioner er superviseret af en fysioterapeut. Træningen vil bestå af en fælles opvarmning efterfulgt en blanding af fælles og individuel træning. Det forventes at udøveren tager ansvar for egen genoptræning, og samarbejder med fysioterapeuten om at skabe kvalitet i træningen.

Selve træningen:

Som udgangspunkt antager træningen følgende form:

  • 7:30: Start
  • 7:30-7:45: Opvarmning
  • 7:45-8:30: Fælles træning
  • 8:30-8:50: Fokus på individuelle øvelser
  • 8:50-9:00: Cool-down og udspænding

Tiden skal bruges på struktureret og planlagt genoptræning. Derfor er det vigtigt, at udøveren forud for sin deltagelse har fået stillet diagnose hos egen læge, fysioterapeut eller lignende. Disse oplysninger skal udøveren selv dele med fysioterapeuten forud for genoptræningen, således at udøveren, dennes træner og fysioterapeuten kan lægge en genoptræningsplan i fællesskab. Udøveren er også meget velkommen til selv at medbringe/fremsende eget genoptræningsprogram til fysioterapeuten.

Udøvere, der ønsker at deltage, skal sammen med deres træner kontakte Anders Tranberg Andreasen fra Team Copenhagen (se kontaktinfo nedenfor). Hvis der foreligger udtalelse eller journal fra egen læge eller fysioterapeut, så bedes dette fremsendes inden første holdtræning. Fysioterapeuten giver træneren opdateringer på genoptræningen og dokumenterer fremmødet. 

"Ønsker du at deltage i det fælles genoptræningsmiljø? Så tag fat i mig."
Tenna Bjerregaard Terney Uddannelseskonsulent