Netværket Talent-DK nedlægges

Eliterådet i Team Copenhagen har på deres møde 18. september 2023 besluttet at nedlægge netværket Talent-DK.

Beslutningen er truffet parallelt med, at Eliterådet er i gang med at drøfte en helt ny strategi for arbejdet i Team Copenhagen. Denne proces forventes at blive afsluttet i 1. kvartal 2024.

Herefter vil strategien sætte rammerne for potentielt nye netværksaktiviteter i Team Copenhagen, der kan være med til at understøtte vores øvrige arbejde.

Spørgsmål til dette kan rettes til sekretariatschef Jens Albagaard.