TALENT-DK

TALENT-DK

TALENT-DK er et vidensnetværk, der skal forsyne sine netværkspartnere med inspiration og viden om talentudvikling til motivation og gavn for kvaliteten i partnernes respektive arbejde med identifikation, udvikling og forløsning af talenter.

Hvad er TALENT-DK?

TALENT-DK er et vidensnetværk om talentudvikling, som har til formål at tilvejebringe og formidle viden, erfaring og inspiration om udvikling af talenter.

Netværkets partnere repræsenterer fire forskellige performancekulturer, der alle er overbeviste om værdien i at arbejde i grænselandet mellem andre udviklingskulturer.

TALENT-DK er startet op på initiativ af eliteidrætsfonden Team Copenhagen, som i det daglige er sekretariat for netværket.

Er TALENT-DK noget for mig?

TALENT-DK´s partnere repræsenterer fire forskellige performancekulturer:

  • Erhvervsliv (incl. den offentlige sektor)
  • Kunst
  • Forskning og uddannelse
  • Eliteidræt

Netværket er åbent for nye partnere, der har mod på at lade sig inspirere, udfordre og provokere af både de mange nye impulser, som fremkommer ved de forskellige arrangementer, samt af de øvrige, engagerede partneres deltagere.

 

Er du nysgerrig efter at vide mere om TALENT-DK?