Team Copenhagens støttekoncept

Team Copenhagens støttekoncept

Team Copenhagen arbejder med at udvikle eliteidrætten i København gennem samarbejde med en række københavnske eliteklubber. Læs om mulighederne for samarbejde nedenfor

I 2018 uddeles der støtte på følgende tidspunkter

20. marts (ansøgningsfrist fredag d. 12. januar)
18. juni (ansøgningsfrist fredag d. 13. april)
4. december (ansøgningsfrist fredag d. 12. oktober)

Om støttekonceptet

En række betingelser skal være opfyldt, før en klub kan modtage støtte fra Team Copenhagen

Læs mere om støttekonceptet

Ansøg om støtte

Vi anbefaler, at du kontakter sekretariatet, før du udarbejder ansøgningen, så vi tidligt i forløbet
skaber en god og konstruktiv kontakt.

Ansøgningsskema og vejledning

Udvikling og rådgivning


Få kontaktoplysninger her

Støttemodtagere

Team Copenhagen uddeler støtte tre gange årligt i forbindelse med bestyrelsesmøder.

Støttemodtagere siden 2004