REMs - Relativ Energimangel i Sport

Relativ Energimangel i Sport (REMs) er en udbredt tilstand hos udøvere, der opstår, når udøveren ikke indtager tilstrækkelig energi gennem mad til at dække sit store energibehov. REMs kan være skadeligt både for udøverens fysiske og mentale helbred samt for præstationsevnen. Derfor er det en god idé for både udøvere, forældre og trænere at have basal viden om REMs og sportsernæring, så du kan forebygge REMs og reagere tidligt, hvis det opstår.

REMs kan opstå utilsigtet og uden spiseforstyrret adfærd, fordi det kan være svært at få nok at spise, hvis man ikke er opmærksom på vigtigheden af nok mad. REMs kan derfor være i den “milde ende” af de udfordringer, der kan opstå omkring kost og trivsel hos idrætsudøvere. REMs kan dog også opstå i samspil med forstyrret spisning eller en decideret spiseforstyrrelse.

Du kan læse mere om REMs, symptomer og behandling af REMs i det følgende.

 

Hvad er REMs?

Lav energitilgængelighed opstår, når man ikke indtager nok energi til at dække sit totale energibehov. Dette vil gå ud over kroppens basale funktioner som immunforsvar, hjerte-kar system, muskelfunktion, knoglesundhed og reproduktivt helbred (fx menstruationscyklus). Kroppen prioriterer så at sige bevægelse, forstået på den måde, at den skruer ned for basale funktioner for stadig at kunne bevæge sig. Hvis kroppen har lav energitilgængelighed over en længere periode, vil det have negative konsekvenser for både fysisk og mentalt helbred, præstationsevne og skadesrisiko. Energitilgængeligheden kan beregnes ud fra følgende ligning:

Energitilgængelighed = (total energiindtag - energi brugt under træning eller bevægelse)/fedtfri masse

 

Hvornår bør man være ekstra opmærksom på risikoen for REMs?

REMs kan opstå hos alle udøvere, der ikke spiser tilstrækkelig energi til at dække deres energibehov. Der er dog nogle situationer, hvor det er en god idé at være ekstra opmærksom på risikoen for REMs. Det er særligt, når der sker ændringer i udøverens træning og hverdag, der øger energiforbruget eller reducerer energiindtaget. Det kan eksempelvis være:

 • Hvis der sker en øgning i træningsvolumen eller intensitet (enten i forbindelse med skift af hold, eller at man træner mere på nogle tidspunkter af året end andre)
 • Hvis udøveren ændrer skole/arbejdssted/træningssted og begynder at cykle flere transportkilometer pr. dag
 • Hvis udøveren ændrer sin diæt og går over til at blive vegetar, veganer, udelukker gluten, laktose eller andet

 

Symptomer på REMs

For at kunne opdage REMs, er det vigtigt at kende til symptomerne på det. REMs kan nemlig være svær at opdage, fordi metaboliske tilpasninger, hvor basalstofskiftet sænkes, kan forårsage, at man ikke oplever et betydeligt vægttab. De helbreds- og præstationsmæssige konsekvenser af REMs er dog de samme, uanset om der opleves vægttab eller ej.

 • Nedsat reproduktiv evne. Udebleven eller uregelmæssig menstruation hos kvinder, rejsningsproblemer hos mænd og nedsat sexlyst hos både mænd og kvinder
 • Maveproblemer (mavesmerter, forstoppelse, oppustethed, diarré)
 • Jernmangel, blodmangel, dårlig respons på højdetræning
 • Tristhed, depression
 • Dårlig hukommelse, svært ved at træffe beslutninger
 • Søvnproblemer
 • Lavt blodtryk
 • Nedsat muskelmasse, muskelsvaghed
 • Nedsat immunitet (mere syg, oftere skadet, sværere ved at hele skader)

 

Præstationsmæssige konsekvenser ved REMs

 • Færre trænings- og konkurrencedage som følge af hyppigere skader
 • Nedsat træningsrespons
 • Øget restitutionstid
 • Nedsat muskelstyrke (både muskeludholdenhed, power og eksplosiv styrke)
 • Nedsat udholdenhed

 

Opmærksomhedspunkter i kosten

Som idrætsudøver har du et højt energiforbrug gennem din træning. Derfor har du også brug for mere energi fra mad end en person, der ikke har en lige så høj træningsmængde. Denne høje energimængde kan være svær at dække, og derfor er det god idé at have basal viden om sportsernæring og dækning af idrætsudøveres store energibehov.

Team Danmark har lavet meget informativt vidensmateriale om sportsernæring, som vi i Team Copenhagen anbefaler dig at læse, hvis du vil vide mere om sportsernæring. Her kan du blandt andet læse om kost, væske, kosttilskud og kost som præstationsoptimering. Se mere her: https://www.teamdanmark.dk/til-atleter/sportsernaering

 

Behandling af REMs

REMs opstår som følge af for lav energitilgængelighed i relation til kroppens energiforbrug. Derfor behandles REMs ved at øge energitilgængeligheden i kroppen. Det kan man gøre ved at flytte på et eller flere komponenter i energitilgængelighedsligningen. Det kan fx være, at man:

 • Øger energiindtaget (spiser mere)
 • Reducerer energiforbruget fra bevægelse (reducerer træningsmængde og/eller træningsintensitet)
 • En kombination af begge (øger energiindtaget samtidig med at man reducerer træningsmængde og/eller træningsintensitet)

Det er svært at sige, præcis hvor lang tid der går, før REMs symptomerne forsvinder, efter man har øget energitilgængeligheden. Det afhænger blandt andet af, hvor lav energitilgængeligheden har været, og hvor længe man har haft for lav energitilgængelighed.

 

Hvor kan jeg søge hjælp ved mistanke om REMs?

Ved mistanke om REMs kan du søge behandling hos egen læge og en sportsdiætist. Hos egen læge kan du få foretaget blodprøver for eventuelle mangeltilstande samt blive henvist til en DXA-scanning med henblik på at undersøge om, du har forringet knogledensitet som følge af REMs. Hos en sportsdiætist kan du få hjælp til at indtage nok energi i relation til sit energibehov. Nogle af ovenstående symptomer kan også have andre årsager end REMs og derfor er det altid en god idé at få afdækket andre mulige årsager hos egen læge, hvis man oplever fx menstruationsforstyrrelser.

I nogle tilfælde kan REMs også være forårsaget af forstyrret spisning eller tidlige tegn på en spiseforstyrrelse. I sådanne tilfælde anbefales det at supplere behandlingen med et forløb hos en psykolog med erfaring inden for spiseforstyrrelser. Under fanen “Trivsel” kan du finde en oversigt over, hvor du kan få hjælp og rådgivning vedrørende REMs og spiseforstyrrelser.

 

‖ Har du lyst til at dykke dybere ned i emnerne og få endnu mere faglig indsigt i spiseforstyrrelser og REMs, kan du læse den fulde vidensartikel, der danner baggrund for indholdet på siderne her: LINK TIL ARTIKEL