Team Copenhagens hjælp til udøvere

Team Copenhagen arbejder strategisk med bæredygtig talentudvikling, der er socialt og samfundsmæssig ansvarlig. Som del af det arbejde, har vi en ambition om at mental sundhed/trivsel fortsat skal være højt på dagsordenen i københavnske talent- og elitemiljøer. I anerkendelse af, at det at være talent- eller eliteudøver kan være krævende såvel fysisk som mentalt, har vi et stort fokus på forebyggelse og uddannelse, der giver både udøvere og trænere værktøjer til at håndtere de belastninger, der måtte komme. Indimellem kan der dog være udøvere, der får udfordringer, der kræver professionel hjælp. I de tilfælde kan Team Copenhagen bidrage med adgang til professionel hjælp.

 

Forebyggelse og uddannelse

Eliteidræt er krævende, ikke mindst for unge mennesker, der samtidigt skal balancere træning og restitution med en ungdoms- eller videregående uddannelse. De unge mennesker skal derfor klædes på, så de får de bedst mulige forudsætninger for at håndtere den krævende hverdag som eliteudøver. Det samme gælder dem, som er tæt på udøverne: deres trænere og deres forældre. Disse nøglepersoner skal ligeledes have den nødvendige viden, der både kan sætte dem i stand til at understøtte udøverne samt at identificere og reagere på eventuelle udfordringer, før de potentielt udvikler sig yderligere. I regi af Team Copenhagen Eliteidrætsakademi afholdes der derfor en række forskellige workshops og kurser til de unge idrætstalenter, deres trænere og forældre. Der afholdes blandt andet workshops i planlægning, prioritering og identitetsskabelse, oplæg om ludomani og kurser om korrekt sportsernæring.

Det er Team Copenhagens ambition, at disse tiltag fortsat skal være et væsentligt bidrag til de københavnske idrætstalenter og disse nøglepersoners evne til hhv. at håndtere og understøtte hverdagen som enten nuværende eller potentielle eliteidrætsudøvere.

 

Adgang til professionel hjælp til talent- og eliteudøvere

Team Copenhagen københavnske støtter københavnske talent- og eliteudøvere, der får behov for professionel hjælp til udfordringer med forstyrret spisning, træningsafhængighed eller andre psykiske udfordringer. Team Copenhagens ambition er, at udøvere der har vanskelige udfordringer relateret til deres sport, skal have adgang til professionel hjælp fra en kvalificeret fagperson, som både har de faglige kompetencer til at håndtere den givne udfordring, og som også har specifik erfaring med at arbejde med netop talent- og eliteudøvere.

For Team Copenhagen er det vigtigt at sænke adgangsbarrieren til denne hjælp. Det forsøger vi at gøre ved at mindske sandsynligheden for, at økonomiske hensyn afholder udøvere, deres trænere eller forældre fra at reagere og opsøge hjælp. Derfor har Team Copenhagen opstillet en økonomisk ramme, der afholder de indledende omkostninger i et givent forløb.

 

Hvem kan få hjælp, hvad er processen og hvad med den økonomiske ramme?

Udøvere, trænere og forældre har mulighed for at tage kontakt til Team Copenhagens sekretariat, hvis en udøver har udfordringer med forstyrret spisning, træningsafhængighed eller andre psykiske udfordringer. Herefter vil der være en dialog, hvor det vurderes, hvad der kunne være behov for i den givne situation. Hvis der i denne dialog, er enighed om at igangsætte en udredning ved én af de fagprofessionelle, Team Copenhagen samarbejder med, afholder Team Copenhagen udgifter for op til 5.000 kr. Samtidig skal der dog laves en aftale med udøver (evt. med forældre) og/eller klub om, hvem der afholder den resterende udgift, hvis den fagprofessionelle vurderer, at et forløb sammenlagt overstiger de 5.000 kr.

Team Copenhagen har samarbejdsaftaler med en række fagpersoner, der alle har det til fælles, at de har indgående kendskab til, og erfaring med, at arbejde med eliteidrætsudøvere. Vi samarbejder både med en klinisk diætist, sportspsykologer, og en klinisk psykolog.

Ovenstående er et tilbud for elever på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi samt udøvere, der er en del af et talent- eller elitemiljø i en københavnsk eliteklub.

 

Samarbejde om fysioterapi

Det overordnede formål er at sikre, at elever på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi samt udøvere, der er en del af et talent- eller elitemiljø i en københavnsk eliteklub hurtigst muligt kan blive undersøgt, diagnosticeret og få et program for genoptræning i forhold til at genoptage deres primære idræt. Når udøvere nemt og med kort varsel bliver udredt af en fagprofessionel, vil et genoptræningsforløb hurtigt kunne påbegyndes i klubben og til morgentræning. Vi ønsker at understøttet kontinuitet og en fortsat tilknytning til miljøet trods en skadesperiode, der kan være svær for mange udøvere.

For elever på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi er det gratis at blive skadesudredt (første konsultation) hos vores samarbejdspartner Sports Performance Lab (SPL) i Brønshøj. Efter første konsultation overgår betalingen til egen klub og/udøver/forældre ved ønsket om et længere forløb eller opfølgende konsultation.

Da skader ofte kan være komplekse, omfatter aftalen med SPL også en rabatordning, der gælder for alle udøvere, der er en del af et talent- eller elitemiljø i en københavnsk eliteklub, som Team Copenhagen samarbejder med. Aftalen giver op til 18% rabat på vejledende priser på både behandling og træning hos SPL.

Booking og kommunikation
For at benytte ordningen om gratis første konsultation skal TC-elever/udøvere henvende sig direkte til Team Copenhagen, som videreformidler procedure for booking og kontakt til SPL.

 

....................................................................................................................

Det er vanskeligt at opstille objektive kriterier for hvornår en udøver har udfordringer, der kræver videre henvisning til en udredning. Samtidig kan man som træner eller forælder sidde med en tvivl om, hvad der er det rette at gøre, hvis man oplever, at en udøver ikke trives. Derfor skal der lyde en klar opfordring til, at man tager kontakt til Team Copenhagen, hvis man er i tvivl. Henvendelser bliver behandlet fortroligt.