Adgang til professionel hjælp til talent- og eliteatleter, der har større udfordringer, end hvad der er normalt forekommende i sporten.