Om morgentræningen: Badminton

Morgentræninger på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi foregår i samarbejde med en københavnsk klub, der stiller trænere og faciliter til rådighed - men det er stadig en Team Copenhagen-morgentræning. Det betyder, at det ikke gør nogen forskel om du er medlem i klubben hvor morgentræningen foregår, eller kommer fra en anden klub. Det er heller ikke en forudsætning at du skifter klub. Det eneste der er afgørende er, at du har et tilstrækkeligt højt sportsligt niveau og at du er dedikeret til din udvikling som atlet.

Team Copenhagens morgentræningsmiljø for badminton sker i samarbejde med Københavns Badminton Klub.

Nedenfor kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om morgentræningsmiljøet.

Hvad er de vejledende sportslige kriterier for at blive en del af Team Copenhagen-morgentræningsmiljøet for badmintonVær opmærksom på, at man ikke er sikret optagelse, selvom man opfylder de vejledende kriterier. Optagelse beror på en helhedsvurdering.

  • Sportsligt niveau
  • Træningshistorik
  • Målsætning
  • Motivation

Hvor foregår morgentræningen?

KBKs hal
Krausesvej 12

2100 Østerbro

Hvornår skal du være omklædt og klar til træning?

Det forventes, at du er klar at starte træningen kl. 7.30. Er du forsinket, skal træneren have besked. Træningen slutter kl. 9.00.

Hvem er trænerne?

Sune Levy Thomsen, cheftræner ungdom
Anton Tømming Larsen, assisterende cheftræner senior

Hvad er der fokus på i træningen?

Den ene ugentlige træning er typisk meget teknisk præget og individuelt anlagt, både i forhold til indhold og intensitet, mens den anden ugentlige træning oftest kører som fællestræning med højere intensitet, og mere taktiske og spillemæssige fokusområder. Seniorer fra KBKs bedste seniortræning - Danmarksserie til 1. division deltager også til træningerne.

Hvad forventes der af TC-elever, der bliver en del af morgentræningsmiljøet for badminton?

Vi forventer, at du møder veloplagt og velforberedt op, tager træningen og din egen udvikling alvorligt og bidrager til et positivt, energisk og seriøst træningsmiljø. Vi forventer også at eventuelle afbud sker med begrundelse.

Hvad hvis du har en skade?

Skadede udøvere møder op til morgentræning i det omfang det er muligt, hvor du fx kan lave din genoptræning. Spillerne kan så vidt det er godsagt af læge eller fysioterapeut altid komme og træne stillestående teknik, i det omfang det kan lade sig gøre.

Hvad er forventningen til kommende TC-elever?

Vi har en klar forventning om at du er klar på en morgentræning, der til tider kan være krævende og at du er motiveret for at komme i bedre form. Det er også vigtigt, at du kommer med en positiv tilgang til morgentræningen, og hjælper med at gøre træningerne sjove, udfordrende og motiverende for alle.

For TC-elever der kommer fra en anden klub end KBK, er der dialog med min egen træner?

Ja, Team Copenhagen-morgentrænerne kontakter spillernes hovedtræner i klubberne mhp. at få et bedre indblik i individuelle udviklingsområder.