Om morgentræningen: Taekwondo

Morgentræninger på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi foregår i samarbejde med en københavnsk klub, der stiller trænere og faciliter til rådighed - men det er stadig en Team Copenhagen-morgentræning. Det betyder, at det ikke gør nogen forskel om du er medlem i klubben hvor morgentræningen foregår, eller kommer fra en anden klub. Det er heller ikke en forudsætning at du skifter klub. Det eneste der er afgørende er, at du har et tilstrækkeligt højt sportsligt niveau og at du er dedikeret til din udvikling som atlet.

Team Copenhagens morgentræningsmiljø i taekwondo sker i samarbejde med Nørrebro Taekwondo Klub.

Nedenfor kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om morgentræningsmiljøet.

Hvad er de vejledende sportslige kriterier for at blive en del af Team Copenhagen-morgentræningsmiljøet i taekwondo? Vær opmærksom på, at man ikke er sikret optagelse, selvom man opfylder de vejledende kriterier. Optagelse beror på en helhedsvurdering.

  • Ansøgere skal være konkurrenceudøvere i KAMP og være tilknyttet et udviklingscenter under D.Ta.F.

Hvor foregår morgentræningen? 

Kampsportens Hus
Frederikssundsvej 6
2400 København NV

Hvornår skal mdu an være omklædt og klar til træning?

Det forventes at du er klar at starte træningen kl. 7.50. Er du forsinket, skal træneren have besked.

Hvem er træneren?

Træneren er Stig Kramer, der er sportschef i Nørrebro Taekwondoklub.

Hvad er der fokus på i træningen?

Fysisk træning, med fokus på skadesforebyggelse og individuel opfølgning og tilpasning af øvelser.

Hvad forventes der af TC-elever, der bliver en del af morgentræningsmiljøet i taekwondo?

Det forventes at du har reflekteret over hvad TC oplægget indebærer, er villige til at passe træningen med den rette indstilling, og påtage sig din del af ansvaret for egen udvikling.

Hvad hvis du har en skade?

Skadede udøvere møder op til morgentræning i det omfang det er muligt, hvor du fx kan lave sin genoptræning.

Hvad hvis du kommer fra en anden klub en Nørrebro Taekwondo? Er der dialog med din egen klubtræner om hvad vi laver?

Ja, ved opstarten får din klubtræner mail med info om TC-oplægget og TD-konceptet med beskrivelse af træningsindholdet. De anbefales også til at komme med input vedr. eleven.