Ansøg om støtte

Team Copenhagen stiller en række krav til foreninger og eliteidrætsudøvere i forbindelse med ansøgning om tilskud. Foreningens sportslige, økonomiske og organisatoriske forhold skal vurderes. Ved ansøgning accepterer foreningen at give Team Copenhagens sekretariat og Eliterådet fuld indsigt i forhold på disse områder.

Efter sekretariatets bearbejdning af ansøgningen, vurderer og beslutter Eliterådet ud fra et samlet skøn.

Vi anbefaler, at du kontakter sekretariatet, før du udarbejder ansøgningen, så vi tidligt i forløbet skaber en god og konstruktiv dialog.

I forbindelse med behandlingen af ansøgninger vil der fra Team Copenhagens side kunne opstå behov for uddybende møder, vejledning, afklaring af spørgsmål osv.

Støttemodtagerne forpligter sig til at aflægge rapport og regnskab til Team Copenhagen. Rapporterne bruges blandt andet i den løbende evaluering af Team Copenhagen samt i forbindelse med udarbejdelse af ledelsesrapporter.

Behandlingsperiode og ansøgningsfrist
Team Copenhagen modtager løbende ansøgninger. Udbetaling af bevilgede beløb sker efter aftale.

Der er i øjeblikke ikke nogen aktiv ansøgningsrunde. Den næste runde forventes åbnet september 2024.

Vejledning i udfyldning af ansøgningsskema

For at komme i betragtning til støtte fra Team Copenhagen er det væsentligt, at du udfylder ansøgningsskemaet så præcis og korrekt som muligt. Som en hjælp til ansøgningsproceduren har sekretariatet udarbejdet denne vejledning, som vi anbefaler, at samtlige ansøgere nærlæser. Dernæst anbefaler vi, at du tager kontakt med Team Copenhagens sekretariat, så vi tidligt i forløbet skaber en god og konstruktiv dialog.

Udfyldelse af oplysninger i ansøgningsskemaet
Når du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bliver du bedt om at angive en række oplysninger inden for disse 10 kategorier:

 • Stamdata
 • Klubbens organisation
 • Faciliteter
 • Talentudvikling
 • Elite
 • Trænerressourcer- og udvikling
 • Team Copenhagen Eliteidrætsakademi
 • Samarbejde
 • Supportfunktioner og forebyggelse
 • Økonomi og ansøgningsbudget

Forberedelse af dokumenter til upload
Du kan med fordel forberede disse dokumenter, inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, da du bliver bedt om (eller kan vælge) at uploade dem, når du udfylder ansøgningsskemaet:

 • Oversigt over bestyrelsesmedlemmer (navn og rolle) samt administrative medarbejdere
 • Oversigt over klubbens sportslige ledelse og deres respektive ansvarsområder
 • Overblik over talenter (navn, årgang og disciplin)
 • Talentpolitik
 • Strategi for rekruttering
 • Træningssetup for ungdom/talent
 • Elitepolitik
 • Træningssetup for senior/elite
 • Oversigt over relevante trænere inkl. CV samt plan for udvikling
 • Oversigt over Team Danmark-godkendte elever (navn, årgang, klassetrin, uddannelsesinstitution)
 • Oversigt over udøvere på kommunale idrætsfolkeskoler (navn, årgang, skole) 
 • Seneste årsregnskab
 • Specificeret budget for ansøgning

Team Copenhagens behandling af de indkomne ansøgninger
De udfyldte ansøgninger med bilag fremsendes digitalt via ansøgningsskemaet til Team Copenhagens sekretariat. Husk at overholde ansøgningsfristen.

Når vi har modtaget din ansøgning, går vi straks i gang med at behandle den. I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne vil der fra Team Copenhagens side kunne opstå behov for uddybende møder, vejledning, afklaring af spørgsmål osv.

I forlængelse af sekretariatets behandling af ansøgningerne, præsenteres disse for Eliterådet, som tager den endelige beslutning om, hvem der tildeles støtte.

Vil du vide mere, så kontakt vores idræts- og specialkonsulent under Kontakt.