Om Team Copenhagens støttekoncept

Team Copenhagen blev etableret i 2004 af Københavns Kommune og har som formål at udvikle de rette vilkår og skabe vækstbetingelser for den københavnske eliteidræt. På den baggrund er det Team Copenhagens vision at løfte eliteidrætten i København til et internationalt niveau gennem langsigtede, målrettede tiltag, der sikrer eliteidrætten i København de bedste vilkår i Norden.

Visionen søges realiseret ved hjælp af en række initiativer, heriblandt  konsulentydelser, uddannelsestilbud, kommunikationstiltag og økonomisk støtte til de københavnske eliteidrætsklubber.

Støttekonceptet beskriver dels forudsætningerne for, at en klub kan opnå støtte fra Team Copenhagen, dels principperne for hvem, der kan modtage støtte - og endelig hvad, der kan modtages støtte til. Hvor vidt en idrætsforening opnår økonomisk støtte fra Team Copenhagen, hviler i sidste ende på en samlet vurdering foretaget af Eliterådet i Team Copenhagen på baggrund af indstillinger udarbejdet af Team Copenhagens sekretariat.

Forudsætninger for støtte

En række betingelser skal være opfyldt, før en klub kan modtage støtte fra Team Copenhagen:

  • Klubben skal være hjemmehørende i Københavns Kommune. Det betyder, at klubben har postadresse i Københavns Kommune, samt at hovedparten af klubbens trænings- og konkurrenceaktiviteter foregår i Københavns Kommune. Der kan dispenseres fra sidstnævnte, såfremt Københavns Kommune ikke har tilfredsstillende faciliteter, hvilket bl.a. gør sig gældende
    for rosport, skisport og mountainbike
  • Team Copenhagen yder kun økonomisk støtte til eliteklubbernes  ledelse/bestyrelse. Det er altså ikke muligt for enkeltpersoner at opnå direkte støtte fra Team Copenhagen
  • Team Copenhagen samarbejder kun med eliteklubber. Klubben skal som minimum have udøvere/hold, som tilhører højeste nationale elite. Idet der relativt set er stor forskel på niveauet idrætsgrenene imellem, vil den endelige definition af, hvad der anses som elite, bero på en analyse foretaget af Team Copenhagen
  • Team Copenhagen støtter kun idrætsgrene, der dyrkes i klubber, der er medlem af et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). For så vidt angår senioridrætten, kan der kun opnås støtte, såfremt hold/udøvere konkurrerer i idrætsgrene/discipliner, hvor der afvikles DIF-anerkendte Danmarksmesterskaber
  • Omfanget af et eventuelt samarbejde med en klub beror på en analyse af klubben

 

Download Team Copenhagens støttekoncept (pdf)

Vil du vide mere, så kontakt vores idræts- og specialkonsulent under Kontakt.