Team Copenhagens etiske retningslinjer

Det er Team Copenhagens opgave at bidrage til at skabe de rette vilkår for udviklingen af talent- og elitemiljøer i Københavns Kommune, herunder naturligvis også at sikre at udviklingen foregår socialt og samfundsmæssigt forsvarligt.

Team Copenhagen ser det som essentielt, at alle parter i den københavnske eliteidræt udviser fairplay samt værner om udøvernes helbred, fysisk såvel som mentalt. Det skal sikres gennem en løbende dialog med alle relevante parter om vigtigheden af ansvarlig adfærd samt gennem konkrete tiltag der forebygger snyd, skader og magtmisbrug.

Det er naturligvis uforeneligt med Team Copenhagens holdninger at støtte udøvere eller aktiviteter, hvor der bevidst snydes med henblik på at opnå bedre resultater. Dette gælder både brug af ulovlige, præstationsfremmende midler samt bevidst omgåelse af gældende regelsæt for både rammerne omkring samt afvikling af de forskellige idrætsgrene.

Team Copenhagen vil heller ikke være forbundet med aktiviteter, hvor der ikke tages tilstrækkelige hensyn til udøvernes fysiske og mentale helbred på både kort og lang sigt.

Det er derfor en forudsætning for at modtage støtte fra Team Copenhagen, at klubber og miljøer både efterlever etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt og implementerer værdisæt for talentudvikling i dansk idræt: TalentHUSET samt – i dialog med Team Copenhagen – både aktivt medvirker til at forebygge uansvarlig adfærd og tydeligt tager mistanke om samme adfærd alvorligt.

Tilsidesættelse af ovenstående etik vil kunne medføre, at tildelt støtte bortfalder – og i tilfælde af grov tilsidesættelse vil blive krævet tilbagebetalt.